Evenemanget


Du har organiserat ett evenemang, som du vill dokumentera för framtiden, eller skapa mediamaterial för marknadföring, press-release, eller annan publicering.   Evenmangstjänster

  • Gruppfotografering
  • Porträttfotografering av nyckelpersoner (t.ex konstnärer, skådespelare, föreläsare, artister etc. 
  • Fotografering av objekt (t.ex vid en utställning)
  • 360 graders fotogafering av t.ex utsällningslokal
  • Evenemangsfotografering, musik, teater, utställning etc. 
  • Kompletterande miljöbilder, filmsekvenser med drönare
  • Elektronisk leverans av foton och annan media i önskade format


  • Pressfotogafering av evenemanget
  • Löpande fotografering/filning "back stage", dokumentera evenemanget från uppbyggnad, genomförande till  nedmontering
Om du planerar ett evenemang, hör av dig så kan vi se hur vi bäst kan tillföra värde.